dizhi:江苏省如gaoshigao明镇经济环yaag88登录开发区
电话:0513-87979828-8001(销售一部)
      0513-87972282(dong北di区)
      0513-87979828-8002(服务热线)
      0513-87979828-8006(环yaag88登录热线)
      0513-87979828-8009(chuan真热线) 
手 机:13962757580(sunxiu文)
E-mail:nantonganrui@yahoo.com.cn
网zhi:http://www.xinanrui.com
环yaag88登录展示
调度控制台

 

版权所有:如gaoshi环yaag88登录电子有限gong司 携蕑hi芙匆桓龉怖鹲huangying的新天di 苏ICP备10002084号
di zhi:江苏省如gaoshigao明镇经济开发区 销售热线:0513-87979828 chuan真:0513-87979828-8009